Doradztwo techniczne oraz nadzór inwestorski

Firma IMPACT oferuje Państwu współpracę w zakresie doradztwa technicznego, w tym pomoc przy optymalizacji kosztów budowy, doborze właściwych i korzystnych cenowo materiałów oraz podwykonawców. Nasze usługi są w pełni profesjonalne oraz kompleksowe, począwszy od analizy wstępnej projektu, przez wybór i adaptację projektu oraz cały proces budowlany, aż do oddania obiektu do użytkowania.

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne

Usługa doradztwa technicznego obejmuje również pomoc przy usterkach i wadach odkrytych w trakcie użytkowania obiektu, przygotowanie propozycji naprawy znalezionego problemu, a także wykonanie opinii technicznej oraz ekspertyzy budowlanej, które są niezbędne przy ubieganiu się o odszkodowanie.

ODBIORY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I BUDYNKÓW

Współpraca, którą Państwu oferujemy przy odbiorach technicznych mieszkań i budynków, zarówno nowych od developera jak i z rynku wtórnego, ma na celu pomoc w uniknięciu dodatkowych kosztów i problemów. Odbiór mieszkania powinien zawsze odbywać się w towarzystwie doświadczonego specjalisty.

Nasi Inżynierowie pomogą Państwu w sprawdzeniu poprawności wykonania lokalu lub budynku, w ocenie jego stanu technicznego w przypadku mieszkania kupowanego z rynku wtórnego. Mogą również reprezentować Państwa na budowie przed developerem lub sprzedającym, pomogą w decyzji o podpisaniu protokołu odbioru technicznego oraz sposobie postępowania z wykrytymi usterkami.

Proponujemy też współpracę przy dopełnieniu formalności prawnych przy odbiorach domów i innych budynków.

KIEROWNIK BUDOWY – Gdańsk, Gdynia

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego w każdym procesie budowlanym wymagane jest uczestnictwo Kierownika Budowy. Firma IMPACT oferuje Państwu szeroki zakres współpracy zarówno przy realizacjach kubaturowych jak i infrastrukturalnych.

Pełniąc funkcję Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym nasi Inżynierowie czuwają i odpowiadają za prawidłowy przebieg całego procesu budowlanego, chronią interesy Inwestora, pilnując by cały proces budowy przebiegał zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, zarówno pod kątem technicznym, technologicznym jak i prawnym. Firma IMPACT zapewnia profesjonalne usługi Kierownika budowy w Gdańsku i w Gdyni. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem obowiązków.

Obowiązki Kierownika Budowy obejmują:

 • pełnienie obowiązków Kierownika Budowy zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami,
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie,
 • kontrola jakości i postępu prac budowlanych,
 • kontrola i odbiór poszczególnych etapów budowy zwłaszcza robót ulegających zakryciu i zanikających,
 • zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego,
 • uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Nadzór inwestorski ma na celu kontrolę wykonywanych prac pod kątem technicznym, technologicznym a także prawnym. Inwestor przekazujący swoje zadania kontrolne, upoważnia jednocześnie osoby nadzorujące do reprezentowania siebie na placu budowy.

Ważnym zadaniem nadzoru inwestorskiego jest kontrola zgodności wykonanych prac z wytycznymi projektu, odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy, a także, jeśli Inwestor tego wymaga, kontrola finansowa inwestycji.

Nadzór inwestorski stosowany jest w przypadku, kiedy Inwestor potrzebuje dodatkowej pomocy specjalistycznej, ważnej w skomplikowanych etapach budowy lub niezbędna jest kontrola nad Kierownikiem Budowy, który reprezentuje interesy wykonawcy. Nasza firma oferuje Państwu usługi inspektora nadzoru w Gdańsku i Gdyni. Poniżej mogą Państwo zobaczyć, czym dokładnie się on zajmuje. W razie dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Nadzór inwestorski obejmuje:

 • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami,
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie,
 • kontrola jakości i postępu prac budowlanych,
 • zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego,
 • uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.