Ekspertyzy budowlane – Gdynia

Ekspertyza budowlana to termin, który z powodzeniem funkcjonuje w powszechnej świadomości. Jednakże dokładne określenie definicji i zakresu działań, jakie wchodzą w zakres tego rodzaju ekspertyzy, nastręczają niemałych problemów. Wynika to również z faktu, że nawet polskie przepisy prawa budowlanego nie określają specyfiki takiej usługi. Do sporządzenia ekspertyzy budowlanej konieczne jest zatrudnienie specjalisty, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane.

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to najprościej rzecz ujmując opracowanie, w którym ujęte są informacje na temat aktualnego stanu konkretnego obiektu budowlanego. Celem ekspertyzy jest więc sporządzenie oceny stanu nieruchomości.

Ekspertyzę wykonuje się w oparciu o badania i obliczenia dotyczące:

  • fundamentów,
  • ścian,
  • stropów,
  • dachu,
  • elewacji,
  • innych elementów konstrukcyjnych.

Wykonujący analizę budynku specjalista na wstępie dokonuje oględzin nieruchomości, a następnie na podstawie wstępnej diagnozy robi niezbędne pomiary i badania. Na ich podstawie można zweryfikować jakość wykonanych w obiekcie robót oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i budowlanych. Ekspertyza budowlana składa się z części opisowej oraz obliczeniowej a jej efektem są szczegółowe wnioski na temat aktualnego stanu budynku i zalecenia, jakie działania należy podjąć celem usunięcia wykrytych usterek. Usługa ta powinna być wykonywana dokładnie i rzetelnie.

Kiedy warto przeprowadzić ekspertyzę budowlaną budynku:

  • gdy rozważamy zakup nieruchomości,
  • gdy chcemy przeprowadzić modernizację budynku lub zmienić sposób jego użytkowania – w tych sytuacjach ekspertyza jest wymagana prawnie,
  • gdy zauważamy pęknięcia na ścianach lub stropach budynku i chcemy zweryfikować czy są to naturalne oznaki zużycia, czy może niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców naruszenie konstrukcji budynku.

Specjaliści z naszej firmy mają rozległe doświadczenie oraz szeroką wiedzę fachową, która upoważnia ich do przeprowadzania kompleksowych ekspertyz budowlanych. Jeśli więc potrzebujesz pomocy fachowców w przygotowaniu takiej analizy, zapraszamy do współpracy. Chętnie odpowiemy również na dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące oferowanej usługi.