Przegląd 5-letni budynku

Budynki mieszkalne oraz komercyjne muszą być bezpieczne – co do tego nikt nie ma wątpliwości. Bieżące użytkowanie połączone z oddziaływaniem czynników zewnętrznych oraz zjawisk pogodowych sprawia, że konieczne jest okresowe, nakazane przez prawo kontrolowanie stanu technicznego nieruchomości.

Polskie przepisy nakładają dwa rodzaje kontroli okresowych budynków:

  • przeglądy roczne – wykonywane przynajmniej raz w roku,
  • przeglądy pięcioletnie – wykonywane raz na pięć lat.

Przegląd 5-letni przeprowadzany jest na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości. Procedura sprowadza się do drobiazgowego zbadania stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego oraz jego przydatności do dalszej eksploatacji. Kontrolowana jest również estetyka budynku oraz jego otoczenia – jednak pod uwagę bierze się jedynie te kwestie, które bezpośrednio wpływają na stan techniczny obiektu oraz bezpieczeństwo jego użytkowania.

Co obejmuje pięcioletni przegląd budynku?

  • sprawdzenie instalacji elektrycznej,
  • kontrola instalacji piorunochronnej,
  • kontrola oporności izolacji przewodów.

5-letni przegląd budynku zakończony jest sporządzeniem stosownego protokołu , w którym wskazuje się bieżący stan wszystkich skontrolowanych elementów. Kontrole obiektów budowlanych są nakazane przez prawo nie bez przyczyny. Od ich przeprowadzania zależy bowiem nie tylko bezpieczeństwo nieruchomości, ale również jej mieszkańców i osób okresowo przebywających w pobliżu budynku. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać terminów przeglądów pięcioletnich a w przypadku gdy taki obowiązek nie jest realizowany, Zarządca lub właściciel narażony jest na stosowne kary przewidziane Ustawą Prawo Budowlane.

Szukasz doświadczonej firmy przeprowadzającej kompleksowe przeglądy 5-letnie?

Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty! Zapraszamy!