ikona telefonu +48 577 757 345

        ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przegląd 5-letni budynku

Budynki mieszkalne oraz komercyjne muszą być bezpieczne – co do tego nikt nie ma wątpliwości. Bieżące użytkowanie połączone z oddziaływaniem czynników zewnętrznych oraz zjawisk pogodowych sprawia, że konieczne jest okresowe, nakazane przez prawo kontrolowanie stanu technicznego nieruchomości. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego niezbędne jest wykonywanie okresowych przeglądów budynków i obiektów budowlanych dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców i użytkowników. Polskie przepisy nakładają dwa rodzaje kontroli okresowych budynków:

  • przeglądy roczne – wykonywane przynajmniej raz w roku,
  • przeglądy pięcioletnie – wykonywane raz na pięć lat.

Wszystko zależy od specyfiki budynku, wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt czy odpowiednich zaleceń.

Przegląd 5-letni przeprowadzany jest na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości. Procedura sprowadza się do drobiazgowego zbadania stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego oraz jego przydatności do dalszej eksploatacji. Kontrolowana jest również estetyka budynku oraz jego otoczenia – jednak pod uwagę bierze się jedynie te kwestie, które bezpośrednio wpływają na stan techniczny obiektu oraz bezpieczeństwo jego użytkowania.

Przegląd pięcioletni obejmuje dodatkowo aspekty przeglądu rocznego. Jest o wiele bardziej obszerny, dlatego wykonuje się go rzadziej. Z kolei przeglądy doraźne wykonuje się każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, np. wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry czy pożary. Jeżeli w danym roku terminy przeglądu rocznego i pięcioletniego się pokrywają, wówczas wystarczy przeprowadzić jedną kontrolę obiektu uwzględniającą wszystkie najważniejsze elementy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia czy katastrofę budowlaną, właściciel lub zarządca jest obowiązany do ich usunięcia. Jeżeli nie zostaną usunięte w trakcie kontroli, kopia protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, jest przesyłana do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę obiektu budowlanego i w drodze decyzji określa zakres prac koniecznych do wykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu.

 

Co obejmuje pięcioletni przegląd budynku?

Stworzone przez nas protokoły z pięcioletnich przeglądów budynków zawierają dokładną dokumentację fotograficzną i opisową dotyczącą uszkodzeń oraz sposobów ich naprawy. Sporządzone przez naszych specjalistów protokoły przedstawiają szczegółowy stan faktyczny budynku i pozwalają na szybką eliminację zastanych zaniedbań. Przegląd 5-letni obejmuje kontrolę m.in.:

  • instalacji elektrycznej,
  • instalacji piorunochronnej,
  • oporności izolacji przewodów,
  • instalacji gazowej i przewodów kominowych,
  • elementów budynku narażonych na szkodliwe czynniki atmosferyczne lub mechaniczne.

5-letni przegląd budynku zakończony jest sporządzeniem stosownego protokołu , w którym wskazuje się bieżący stan wszystkich skontrolowanych elementów. Kontrole obiektów budowlanych są nakazane przez prawo nie bez przyczyny. Od ich przeprowadzania zależy bowiem nie tylko bezpieczeństwo nieruchomości, ale również jej mieszkańców i osób okresowo przebywających w pobliżu budynku. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać terminów przeglądów pięcioletnich a w przypadku gdy taki obowiązek nie jest realizowany, zarządca lub właściciel narażony jest na stosowne kary przewidziane Ustawą Prawo Budowlane.

 

Cena 5-letniego przeglądu budowlanego

Nasza firma oferuje 5-letnie przeglądy budowlane w atrakcyjnej cenie. Ceny ustalane są rynkowo, dlatego mogą się różnić w zależności od firmy czy regionu kraju. Na cenę ma wpływ w dużej mierze zakres przeglądu budowlanego, rodzaj budynku czy województwo - ceny przeglądów dla innych województw ustalamy indywidualnie z Klientami. Mogą być one także przeliczane przez metraż danego obiektu (m2 powierzchni użytkowej budynku). Dla stałych zleceniodawców oferujemy atrakcyjne ceny 5-letnich przeglądów budowlanych.

Dla wielu właścicieli i zarządców takie 5-letnie przeglądy budynków wydają się uciążliwe i wiążą się z obowiązkiem poniesienia wysokich kosztów. Jednak są one niezwykle ważne, gdyż służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych budynków. Takie przeglądy pozwalają wykryć wszelkie nieprawidłowości, usterki czy zniszczenia elementów konstrukcji, co może być zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców lub użytkowników.

Koszty, które musi ponieść właściciel lub zarządca wcale nie są duże. Mieszkańcy domów wielorodzinnych ponoszą je w comiesięcznym czynszu. Cena jest ustalana indywidualnie w zależności od danego zlecenia. Najczęściej jest to kilkaset złotych raz na 5 lat. Co więcej, istnieje możliwość negocjacji cen. Pełną wycenę wykonania przeglądu budowlanego wysyłamy drogą mailową po określeniu dokładnego zakresu kontroli, ilości budynków, a także ich lokalizacji. Należy także uważać na nieuczciwe firmy, które oferują przeprowadzenie 5-letniego przeglądu budowlanego w bardzo niskiej cenie. Takie przeglądy są najczęściej przeprowadzane przez osoby, które nie mają stosownych kwalifikacji lub uprawnień, a dodatkowo protokoły są bardzo ubogie i niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Szukasz doświadczonej firmy przeprowadzającej kompleksowe przeglądy 5-letnie? Zapraszamy do współpracy! Oferujemy pięcioletnie przeglądy budynków na terenie całego kraju. Przeglądy budynków wykonujemy w sposób skrupulatny i rzeczowy. Zapewniamy terminową i precyzyjną realizację powierzonych zadań. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji. Udzielimy wszystkich informacji dotyczących pięcioletnich przeglądów budynków oraz warunków współpracy z naszą firmą.