Świadectwa energetyczne

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem świadectw energetycznych, które wykonujemy na podstawie analizy energetycznej budynku. Polega ona na obliczeniu ilości energii niezbędnej do: ogrzewania, wentylacji, nagrzania wody, oświetlenia oraz klimatyzacji. Zajmujemy się przygotowaniem dokumentów dotyczących całego budynku lub konkretnego lokalu.

Świadectwo energetyczne zawiera informacje takie jak: podstawowe dane dotyczące nieruchomości – kubatura, rok budowy, czy powierzchnia oraz zapotrzebowanie na energię: nieodnawialną, użytkową oraz końcową. Zamieszczone materiały dotyczą również rodzajów źródeł energii i jej zużycia w rozbiciu na poszczególne czynności – ogrzewanie, ciepła woda, oświetlenie, chłodzenie. Zamieszczamy również dodatkowe informacje, które dotyczą możliwości zapotrzebowania na energię.

 

Kiedy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe podczas sprzedaży lub kupna domu, czy mieszkania; zarówno tego, które było dotychczas użytkowane, jak i nowego. Sprawa wygląda identycznie przy wynajmie lokalu. Obowiązek leży po stronie sprzedającego lub wynajmującego obiekt. Stosowny dokument powinien zostać dołączony do aktu notarialnego.

Jeżeli świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie dostarczone, nabywca może wystąpić z żądaniem o jego dostarczenie lub sporządzenie na koszt sprzedającego.