Zadaszenie stalowe - Wielkie Rychnowo

zadaszenie stalowe

 

NAZWA: JW.

DATA REALIZACJI: 2020r.

ZAKRES PROJEKTU:
Zakresem opracowania było wykonanie dokumentacji wykonawczej dla zadaszenia stalowego o wysięgu 6m przy istniejącej hali magazynowej. Po wykonaniu modelu 3D w programie Advance Steel opracowano rysunki warsztatowe elementów konstrukcji.

 

Wielkie-Rychnowo---zadaszenieprzyblienie
Wielkie-Rychnowo---zadaszenie